tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste ja palvelun säännöt

Keitä olemme

Verkkosivustomme osoite on: https://www.mallit.fi.

Mallit.fi ei ole yritys eikä virallinen ry. 

Mitä henkilötietoa keräämme ja miksi

Evästeet

Käytämme evästeitä palvelun tuottamiseen ja kehittämiseen. Käyttäjällä on mahdollisuus kieltää evästeiden käyttö, poistamalla evästeiden käyttö erikseen selaimen asetuksista.

Tällä sivustolla käytetään myös Googlen evästeitä liikenteen analysoimiseen. Lisätietoja https://policies.google.com/technologies/cookies

Henkilötiedot

Palvelun mallit ja kuvaajat

Erillisellä liityntälomakkeella kysytyt tiedot: nimi, sähköpostiosoite, puhelin.

Palvelun malliksi liittyvältä mallilta, kysytään myös syntymävuosi, koko, pituus, erillinen vapaamuotoinen selostus ja kuva/kuvia. Kaikki kysytyt tiedot lisätään mallin julkiseen profiiliin palvelussa, kun lisättävät tiedot on erikseen tarkastettu ja hyväksytetty mallilla.

Palveluun liittyvältä kuvaajalta, kysytään myös (mahdollinen) kuvaajaportfolion julkinen osoite, studio ja sen osoite sekä vapaamuotoinen selostus kuvaajatoiminnasta. Lisäksi kuvaajalla on mahdollista liittää kuvaajaprofiiliin ottamiaan henkilökuvia, joiden julkaisuun kuvaajalla on, kuvissa esiintyvien lupa. Kaikki kysytyt tiedot lisätään kuvaajan julkiseen profiiliin palvelussa, kun lisättävät tiedot on erikseen tarkastettu ja hyväksytetty kuvaajalla.

Kenelle jaamme tietosi

Kaikki kysytyt tiedot lisätään palvelussa olevaan julkiseen profiiliin, kun tietojen lisäys on hyväksytetty niiden antajalta. Täten kaikki tiedot on kaikkien palvelussa vierailevien nähtävissä.

Tietojen muuttaminen ja poisto

Kaikilla palvelussa mukana olevilla malleilla ja kuvaajilla on mahdollisuus muokata ja poistaa omia henkilötietojaan milloin vain, lähettämällä muutoksesta tai poistosta sähköpostia ylläpitäjälle. Muutos tai poisto pyritään suorittamaan kahden arkipäivän kuluessa. Poikkeavasta tilanteesta esimerkiksi loma-ajat tiedotetaan palvelun etusivulla.

Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka meidän on säilytettävä ylläpidollisista, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä.

Palvelun yhteystiedot

Sähköposti: info@mallit.fi Helsinki

Säännöt

Palvelua käyttävät sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. 

Kuvia, tietoja ja palvelua itsessään, sekä sen erillisiä osia suojaa tekijänoikeus ja käyttäjää sitoutuu kysymään luvan osittaiseenkin lainaamiseen, kopiointiin tai linkitykseen toiselle sivustolle, tekijänoikeuden omistajalta. 

Käyttäjä on yksityishenkilö tai yritys, joka käyttää palvelua tai sen osaa. 

Rekisteröitynyt käyttäjä on henkilö tai yritys joka on antanut itsestään erillisessä palautelomakkeessa ja sähköpostilla pyydetyt tiedot ja näin saanut palvelun käyttöön laajemmat käyttöoikeudet kuten julkisen malli tai kuvaajaprofiilin.

Kolmas osapuoli on henkilö tai yritys joka ei suoranaisesti käytä palvelua ja jolla on tekijänoikeus tai on muuten sopimuspuoli käyttäjän tähän palveluun lisäämien tai tästä palvelusta lataamien tietojen, kuvien tai muiden tiedostojen suhteen. 

Ylläpitäjä vastaa palvelun ylläpidosta. 

Tuottaja omistaa palvelun tekijänoikeudet. 

PALVELUN KÄYTTÄJÄN OIKEUDET VELVOLLISUUDET JA VASTUU 

Käyttäjä saa vain ne oikeudet kuin näissä säännöissä on erikseen selostettu. 

Käyttäjä käyttää palvelua omalla vastuullaan ja ottaa vastatakseen palvelun tai sen sisältämien tietojen, kuvien ja eri tiedostojen mahdollisesti aiheuttamista vahingoista omalle tai kolmannen osapuolen omaisuudelle. 

Rekisteröityessään käyttäjäksi sitoutuu käyttäjä kertomaan itsestään totuudenmukaiset tiedot, sekä viipymättä korjaamaan muutokset. Käyttäjä voi lisätä tai linkittää palveluun vain sellaisia tietoja, kuvia tai tiedostoja joihin hänellä on täysi tekijänoikeus tai hän on saanut erillisen luvan niiden omistajalta ja ottaa täysin vastatakseen niiden puuttumisen aiheuttamista rahallisista korvauksista ja mahdollisista vanhingoista tälle palvelulle, sekä kolmannelle osapuolelle. Linkittäessään (linkityspyynnöt vain ylläpidon kautta) tietoja, kuvia tai erillisiä tiedostoja muilta ulkopuolisilta sivuilta on käyttäjän kysyttävä lupa linkityksen kohteena olevan tiedon, kuvan tai tiedoston tekijänoikeuden omistajalta. 

Palautelomakkeella viestien lähettäminen on ehdottomasti kiellettyä mainostamisessa, kolmannen osapuolen palvelun markkinoinnissa ja muuten palvelun luonteen vastaisissa viesteissä. Negatiivinen palaute joka koskee palvelun käyttäjiä on lähetettävä ylläpidolle. 

Viestien julkinen esittäminen on ilman lähettäjän nimenomaista ja yksilöityä lupaa kielletty. 

Käyttäjä joka rekisteröytyy palveluun malliksi on ennen rekisteröitymistä sitoutunut kysymään luvan rekisteröintiin mahdolliselta mallitoimistoltaan ja ottaa täysin vastatakseen sen puuttumisesta mahdollisesti aiheutuvasta korvauksesta. 

Käyttäjä voi lisätä palveluun tietoja vain itsestään ja yrityksestä joka on siihen erikseen antanut valtuutuksen, sekä vain kuvia ja aineistoa joihin hänellä on tekijänoikeus tai erikseen pyydetty lupa niihin tekijänoikeuden omistavalta. Käyttäjä ottaa täysin vastatakseen kaikista tähän palveluun lisäämiensä tietojen, kuvien ja eri aineistojen aiheuttamasta vahingoista ja tekijänoikeusmaksujen korvaamisesta niiden omistajille, tälle palvelulle, käyttäjälle itselleen ja kolmannelle osapuolelle. 

Täysin kiellettyä on lain ja hyvien tapojen vastaisen, rikollisen toiminnan, epäsiveellisen, yksityisen tai yrityksen oikeuksia loukkaavan, herjaavien, loukkaavien, syyttävien, provosoivien ja riidanhakuisten viestien kirjoittaminen.

Käyttäjä on täysin vastuussa kaikkien tämän palvelun kautta hankkimiensa tai tarjoamiensa vastikkeellisten töiden vaatimien verojen ja muiden työnantaja tai työntekijämaksujen maksamisesta kuin ne on määrätty suoritettavaksi laissa ja asetuksissa ja kuten ne on sopinut maksettavan työnantajan, työntekijän tai kolmannen osapuolen kanssa. 

Käyttäjä sitoutuu kertomaan palvelussa havaitsemastaan lainvastaisesta tai näiden sääntöjen vastaisesta toiminnasta ylläpidolle. 

Rekisteröitynyt käyttäjä voi halutessaan pyytää palvelun ylläpitäjää poistamaan itsestään kaikki rekisteröitymisessä jättämänsä tiedot.

Kaikenlainen palvelun käyttäjiä, palvelua, tuottajaa, ylläpitoa tai näiden avustajia koskeva palaute on tehtävä suoraan ylläpitäjälle tai tuottajalle, palvelun yhteystiedoissa annettuihin yhteystietoihin. 

VIESTIEN LÄHETYS 

Kaikista palautelomakkeella lähetetyistä viesteistä menee kopio ylläpitoon, joka säilyttää niitä vähintään kuukauden ja mistä voit saada hävinneen viestin erikseen pyytämällä. 

YLLÄPIDON JA TUOTTAJAN OIKEUDET 

Palvelu on suojattu tekijänoikeudella Suomen lainsäädännön mukaisesti.
Käyttäjällä ei ole ilman tuottajan kirjallista lupaa kopioida, levittää tai julkaista tätä palvelua. 

Tuottojalla on oikeus muuttaa palvelua ja sen sisältöä ilman rajoitteita, sekä lopettaa palvelun toiminta välittömästi. Mikäli palvelun ylläpidon antama tiedote ei tavoita käyttäjää niin se ei estä muutoksien toteuttamista.
Tuottajalla on oikeus siirtää tämä sopimus kolmannelle mikäli tämä palvelu tai sen osa myydään tai tuottaja vaihtuu. 

Ylläpidolla on vapaan harkintansa mukaan oikeus olla julkaisematta jätettyjä tietoja ja kuvia, sekä poistaa välittömästi profiili, sekä kaikki palvelussa käyttäjästä olevat tiedot, jos kyseinen henkilö on näiden sääntöjen vastaisella toiminnallaan, kirjoittamillaan tiedoilla tai muille käyttäjille lähettämiensä viestien johdosta tuottajan tai ylläpidon mielestä soveltumaton palvelun käyttäjäksi. 

Mikäli käyttäjän itsestään antamat tiedot tai kuvat on ristiriidassa palvelun luonteen kanssa ja eivät suoranaisesti aiheuta tietojen välitöntä poistamista niin ylläpito voi tarpelliseksi katsoessaan antaa kehoituksen korjata tiedot ennen käyttäjän ja-tai hänen antamien tietojen poistamista. 

YLLÄPIDON JA TUOTTAJAN VASTUU 

Ylläpito tai tuottaja ei ole vastuussa käyttäjien antamien tietojen sisällöstä eikä käyttäjien ilmoittamien tietojen luotettavuudesta tai oikeellisuudesta, eikä ole tämän palvelun kautta tehtyjen sopimusten sisällön tarkoittaman sopimuksen osapuoli missään suhteessa, ellei siitä ole erikseen palvelun tuottajan kanssa kirjallisesti sovittu. Ylläpito ei vastaa mistään vahingoista tai taloudellisista menetyksistä joita virheelliset tai riittämättömät käyttäjien jättämät tiedot aiheuttavat tämän palvelun käyttäjille tai mahdollisille muille osapuolille. 

Ylläpito ja tuottaja ei anna mitään takeita palvelun keskeytymättömästä toiminnasta ja saatavuudesta,
ei vastaa palvelussa esiintyvien teknisten vikojen, toimintahäiriöiden haitallisten ohjelmistojen, linkkien tai minkään palvelussa olevan tai palveluun liittyvän aiheuttamista vahingoista käyttäjälle eikä mahdollisille muille osapuolille. Ylläpito ja tuottaja ei vastaa käyttäjän kansion poistamisen yhteydessä menetetyistä kuvista joita käyttäjä ei ole muutoin itse varmuuskopioinut itselleen tai muista poistuvista tiedoista joita kansion poisto aiheuttaa. 

Tuottajalla on oikeus käyttää rekisteröityneen käyttäjän tietoja palvelun kehittämiseen ja omaan suoramarkkinointiinsa. Rekisteröitynyt käyttäjä antaa luvan palvelun tuottajalle luovuttaa käyttäjätiedot kolmannelle, mikäli palvelu tai sen osa myydään, sekä voi luovuttaa henkilötietoja viranomaisille, joilla on virkatehtävässään lakiin perustuva oikeus tietojen saamiseen.