Valikko Sulje

Yhteydenotto

Puhelin: +358505002829 Sähköposti: info@mallit.fi 

Mallit.fi ei ole yritys eikä virallinen ry. 

Mitä henkilötietoa keräämme ja miksi

Evästeet

Käytämme evästeitä palvelun tuottamiseen ja kehittämiseen. Käyttäjällä on mahdollisuus kieltää evästeiden käyttö, poistamalla evästeiden käyttö erikseen selaimen asetuksista.

Tällä sivustolla käytetään myös Googlen evästeitä liikenteen analysoimiseen. Lisätietoja https://policies.google.com/technologies/cookies

Henkilötiedot

Rekisteröitynyt käyttäjä

Rekisteröityessään palvelun käyttäjäksi. Käyttäjältä kysytään sähköposti ja nimi. Käyttäjä voi halutessaan lisätä rekisteröitymisen jälkeen tietoja ja kuvia itsestään. Käyttäjä voi itse poistaa tietonsa palvelusta milloin haluaa. Tietojen poistaminen ei kuitenkaan poista käyttäjän palveluun kirjoittamia julkisia viestejä.

Kenelle jaamme tietosi

Nimesi nimimerkkinä on kaikkien nähtävissä. Sähköposti ym. tietosi vain jos olet ne itse lisännyt julkisiin tietoihisi ovat ne kaikkien nähtävissä. Rekisteröityessäsi googlen kautta, uudelleen kirjautuminen gaaglen yhteisöliitännäisellä edellyttää nimesi ja sähköpostiosoitteesi jakamista googlelle.

Tietojen muuttaminen ja poisto

Kaikilla palvelussa mukana olevilla on mahdollisuus muokata ja poistaa omia henkilötietojaan milloin vain. Voit myös lähettää profiilisi poistopyynnön ylläpidolle, vain profiilissasi olevasta sähköpostista tai yksityisviestinä AD:lle.

Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka meidän on säilytettävä ylläpidollisista, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä.

Palvelun yhteystiedot

Sähköposti: info@mallit.fi Helsinki

Säännöt

Palvelua käyttävät sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. 

Kuvia, tietoja ja palvelua itsessään, sekä sen erillisiä osia suojaa tekijänoikeus ja käyttäjää sitoutuu kysymään luvan osittaiseenkin lainaamiseen, kopiointiin tai linkitykseen toiselle sivustolle, tekijänoikeuden omistajalta. 

Käyttäjä on yksityishenkilö tai yritys, joka käyttää palvelua tai sen osaa. 

Rekisteröitynyt käyttäjä on henkilö tai yritys joka on antanut itsestään rekisteröityessä pyydetyt tiedot ja näin saanut palvelun käyttöön laajemmat luku- ja kirjoitusoikeudet.

Kolmas osapuoli on henkilö tai yritys joka ei suoranaisesti käytä palvelua ja jolla on tekijänoikeus tai on muuten sopimuspuoli käyttäjän tähän palveluun lisäämien tai tästä palvelusta lataamien tietojen, kuvien tai muiden tiedostojen suhteen. 

Ylläpitäjä vastaa palvelun ylläpidosta. 

Ylläpitäjä omistaa palvelun tekijänoikeudet. 

PALVELUN KÄYTTÄJÄN OIKEUDET VELVOLLISUUDET JA VASTUU 

Käyttäjä saa vain ne oikeudet kuin näissä säännöissä on erikseen selostettu. 

Käyttäjä käyttää palvelua omalla vastuullaan ja ottaa vastatakseen palvelun tai sen sisältämien tietojen, kuvien ja eri tiedostojen mahdollisesti aiheuttamista vahingoista omalle tai kolmannen osapuolen omaisuudelle. 

Rekisteröityessään käyttäjäksi sitoutuu käyttäjä kertomaan itsestään totuudenmukaiset tiedot, sekä viipymättä korjaamaan muutokset. Käyttäjä voi lisätä tai linkittää palveluun vain sellaisia tietoja, kuvia tai tiedostoja joihin hänellä on täysi tekijänoikeus tai hän on saanut erillisen luvan niiden omistajalta ja ottaa täysin vastatakseen niiden puuttumisen aiheuttamista rahallisista korvauksista ja mahdollisista vanhingoista tälle palvelulle, sekä kolmannelle osapuolelle. Linkittäessään tietoja, kuvia tai erillisiä tiedostoja muilta ulkopuolisilta sivuilta on käyttäjän kysyttävä lupa linkityksen kohteena olevan tiedon, kuvan tai tiedoston tekijänoikeuden omistajalta. 

Viestien lähettäminen on ehdottomasti kiellettyä mainostamisessa, kolmannen osapuolen palvelun markkinoinnissa ja muuten palvelun luonteen vastaisissa viesteissä. Negatiivinen palaute joka koskee palvelun käyttäjiä on lähetettävä ylläpidolle. 

Viestien julkinen jakaminen ja esittäminen on ilman viestin kirjoittajan-lähettäjän nimenomaista ja yksilöityä lupaa kielletty. 

Käyttäjä voi lisätä palveluun tietoja vain itsestään ja yrityksestä joka on siihen erikseen antanut valtuutuksen, sekä vain kuvia ja aineistoa joihin hänellä on tekijänoikeus tai erikseen pyydetty lupa niihin tekijänoikeuden omistavalta. Käyttäjä ottaa täysin vastatakseen kaikista tähän palveluun lisäämiensä tietojen, kuvien ja eri aineistojen aiheuttamasta vahingoista ja tekijänoikeusmaksujen korvaamisesta niiden omistajille, tälle palvelulle, käyttäjälle itselleen ja kolmannelle osapuolelle. 

Täysin kiellettyä on lain ja hyvien tapojen vastaisen, rikollisen toiminnan, epäsiveellisen, yksityisen tai yrityksen oikeuksia loukkaavan, herjaavien, loukkaavien, syyttävien, provosoivien ja riidanhakuisten viestien kirjoittaminen.

Käyttäjä on täysin vastuussa kaikkien tämän palvelun kautta hankkimiensa tai tarjoamiensa vastikkeellisten töiden vaatimien verojen ja muiden työnantaja tai työntekijämaksujen maksamisesta kuin ne on määrätty suoritettavaksi laissa ja asetuksissa ja kuten ne on sopinut maksettavan työnantajan, työntekijän tai kolmannen osapuolen kanssa. 

Käyttäjä sitoutuu kertomaan palvelussa havaitsemastaan lainvastaisesta tai näiden sääntöjen vastaisesta toiminnasta ylläpidolle. 

Rekisteröitynyt käyttäjä voi halutessaan pyytää palvelun ylläpitäjää poistamaan itsestään kaikki rekisteröitymisessä jättämänsä tiedot. Kyseiset tiedot voi myös itse poistaa.

Kaikenlainen palvelun käyttäjiä, palvelua, tuottajaa, ylläpitoa tai näiden avustajia koskeva palaute on tehtävä suoraan ylläpitäjälle tai tuottajalle, palvelun yhteystiedoissa annettuihin yhteystietoihin. 

YLLÄPIDON JA TUOTTAJAN OIKEUDET 

Palvelu on suojattu tekijänoikeudella Suomen lainsäädännön mukaisesti.
Käyttäjällä ei ole ilman ylläpidon kirjallista lupaa kopioida, levittää tai julkaista tätä palvelua. 

Ylläpitäjällä on oikeus muuttaa palvelua ja sen sisältöä ilman rajoitteita, sekä lopettaa palvelun toiminta välittömästi. Mikäli palvelun ylläpidon antama tiedote ei tavoita käyttäjää niin se ei estä muutoksien toteuttamista.
Tuottajalla on oikeus siirtää tämä sopimus kolmannelle mikäli tämä palvelu tai sen osa myydään tai ylläpitäjä vaihtuu. 

Ylläpidolla on vapaan harkintansa mukaan oikeus olla julkaisematta jätettyjä tietoja ja kuvia, sekä poistaa välittömästi profiili, sekä kaikki palvelussa käyttäjästä olevat tiedot, jos kyseinen henkilö on näiden sääntöjen vastaisella toiminnallaan, kirjoittamillaan tiedoilla tai muille käyttäjille lähettämiensä viestien johdosta tuottajan tai ylläpidon mielestä soveltumaton palvelun käyttäjäksi. 

Mikäli käyttäjän itsestään antamat tiedot tai kuvat on ristiriidassa palvelun luonteen kanssa ja eivät suoranaisesti aiheuta tietojen välitöntä poistamista niin ylläpito voi tarpelliseksi katsoessaan antaa kehoituksen korjata tiedot ennen käyttäjän ja-tai hänen antamien tietojen poistamista. 

YLLÄPIDON JA TUOTTAJAN VASTUU 

Ylläpito tai tuottaja ei ole vastuussa käyttäjien antamien tietojen sisällöstä eikä käyttäjien ilmoittamien tietojen luotettavuudesta tai oikeellisuudesta, eikä ole tämän palvelun kautta tehtyjen sopimusten sisällön tarkoittaman sopimuksen osapuoli missään suhteessa, ellei siitä ole erikseen palvelun tuottajan kanssa kirjallisesti sovittu. Ylläpito ei vastaa mistään vahingoista tai taloudellisista menetyksistä joita virheelliset tai riittämättömät käyttäjien jättämät tiedot aiheuttavat tämän palvelun käyttäjille tai mahdollisille muille osapuolille. 

Ylläpito ei anna mitään takeita palvelun keskeytymättömästä toiminnasta ja saatavuudesta,
ei vastaa palvelussa esiintyvien teknisten vikojen, toimintahäiriöiden haitallisten ohjelmistojen, linkkien tai minkään palvelussa olevan tai palveluun liittyvän aiheuttamista vahingoista käyttäjälle eikä mahdollisille muille osapuolille. Ylläpito ei vastaa käyttäjän tietojen poistamisen yhteydessä menetetyistä kuvista joita käyttäjä ei ole muutoin itse varmuuskopioinut itselleen tai muista poistuvista tiedoista joita kansion poisto aiheuttaa. 

Ylläpitäjällä on oikeus käyttää rekisteröityneen käyttäjän tietoja palvelun kehittämiseen ja omaan suoramarkkinointiinsa. Rekisteröitynyt käyttäjä antaa luvan palvelun ylläpitäjälle luovuttaa käyttäjätiedot kolmannelle, mikäli palvelu tai sen osa myydään, sekä voi luovuttaa henkilötietoja viranomaisille, joilla on virkatehtävässään lakiin perustuva oikeus tietojen saamiseen.